اعتراض به روند معاینه چشم پزشکی در گزینش دانشجو معلمان/ دانشگاه فرهنگیان: باید بدون عینک و لنز؛ قدرت دید هر چشم حداقل(پنج دهم) یا هر دو چشم(حدا

imageimage

مدیر روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان اصفهان گفت: قوانین مربوط به مصاحبه و گزینش دانشجو معلمان از سوی وزارت آموزش و پرورش صادر و به اداره کل آموزش و پرورش استان ابلاغ می‌شود که دانشگاه ملزم است بخشنامه و قواعد صادر شده از سوی وزارتخانه را رعایت کند.

رضاعلی معصومی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان در خصوص اعتراض داوطلبان ورود به این دانشگاه به قاعده اعمال شده در معاینه قدرت بینایی اظهار کرد: دانشگاه فرهنگیان مجری مصاحبه داوطلبان است و قوانین و قواعد مربوط به مصاحبه از سوی وزارت آموزش و پرورش صادر و به اداره کل آموزش و پرورش استان ابلاغ می‌شود که دانشگاه ملزم است بخشنامه و قواعد صادر شده از سوی وزارتخانه را رعایت کند.

مدیر روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان اصفهان ادامه داد: بخشنامه شماره ۹۴۶۱۶/۷۱۰ در تاریخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۸ توسط وزارت آموزش و پرورش – اداره کل امور اداری و تشکیلات خطاب به اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان صادر شده که در بند ۷ بخشنامه عنوان شده مجری ملزم است در بخش انجام معاینات پزشکی توسط پزشک معتمد آموزش و پرورش، قدرت بینایی مواردی را رعایت کند.

imageimage

وی تصریح کرد: بر این اساس باید بدون عینک و لنز؛ قدرت دید هر چشم حداقل(پنج دهم) یا هر دو چشم(حداقل ده بیستم) باشد که دانشگاه فرهنگیان بنا بر بخشنامه صادره ملزم به رعایت قانون بوده و این کار را انجام داده است.

معصومی با تأکید بر اینکه قدرت بینایی داوطلب توسط پزشک معتمد در محل مصاحبه بررسی می‌شد، خاطرنشان کرد: دانشگاه فرهنگیان اصفهان با هماهنگی اداره کل آموزش و پرورش جهت ارائه پاسخ قطعی و مشخص به داوطلبان که از لحاظ قدرت بینایی رد می‌شدند؛ داوطلبان را به متخصص در کلینیک فرهنگیان معرفی کرده تا قدرت بینایی و دید چشم با دستگاه‌های تخصصی نیز بررسی شود و حق کسی ضایع نشود، مشخصاً داوطلبانی که فاقد شرایط عنوان شده در بخشنامه وزارت آموزش و پرورش بودند در این مرحله رد شدند.

منبع: فارس

imageimage

مطالب جدید

مطالب تصادفی