سبد خرید خالي مي باشد

اجرای موسیقی در تالار 400 ساله کاخ عالی قاپوی اصفهان

برنامه 53 شنبه ها با آوای جاوید،اجرا در تالار موسیقی کاخ عالی قاپوی اصفهان،22 اسفند ماه 1397 ،اجرای رنگ بیات ترک از استاد علی اکبر خان شهنازی،سرپرست گروه و نوازنده سه تار:حمیدرضا فرهنگ،تنظیم قطعه و نوازنده نی:حسین مرتهب،کمانچه:سعید شفیعی،تار:پیمان زرگرباشی،تنبک:مهرداد مهدوی